ZA BREZPLAČNO SVETOVANJE NA DOMU POKLIČITE 040 900 889!

Kam s klimo med menjavo fasade?

Menjava fasade in klimatska naprava.

Visoki stroški energentov in negotovost na svetovnih naftnih trgih je mnoge lastnike eno in večstanovanjskih objektov prepričala v namestitev sodobne in učinkovite izolacije celotnega objekta. Pri nas je še vedno mnogo blokov in hiš, zgrajenih v časih, ko toplotna učinkovitost doma ni bila prva skrbi graditeljev in ko tehnologija še ni zmogla zagotoviti stanovanj, ki bi bila hkrati toplotno izolirana in prijetna za bivanje.

Sodobne inovacije v materialih in konstrukciji omogočajo visoko stopnjo toplotne, zvočne in hidro izolacije prostorov, kar zmanjša stroške povezane z zagotavljanjem prijetne temperature v prostoru. Namesto umazanih in dragih peči na fosilna goriva, se mnogi investitorji odločajo za izolacijo stavbe v navezi s toplotno črpalko, ki zagotavlja ogrevanje prostorov in sanitarne vode, ter klimatsko napravo, ki hladi objekt v poletnih mesecih. Edini potrebni energent je električna energija, ki prihaja iz čistih in obnovljivih virov energije, kot so vetrne in hidro elektrarne ali celo domače sončne elektrarne, nameščene neposredno na stanovanjskem objektu.

Kaj storiti, ko imate nameščeno klimatsko napravo, objekt pa bo prejel novo fasado? V tem primeru je potrebno poklicati usposobljenega tehnika, ki bo vašo klimo strokovno demontiral, pripravil na hrambo ter zagotovil, da boste klimatsko napravo po opravljenih delih, lahko ponovno namestili na objekt in jo še naprej brezskrbno uporabljali.

Pogosto se zgodi, da investitorji pozabijo na klimatske naprave, ko pripravljajo objekt na namestitev nove fasade z debelejšo izolacijo. Zato se vse prevečkrat zgodi, da klimatske naprave demontira kar gradbeno podjetje, ki izvaja dela na fasadi. Nestrokovna demontaža klimatske naprave je škodljiva za okolje in lahko resno poškoduje ali celo uniči klimatsko napravo.

Klimatske naprave pri delovanju uporabljajo hladilno sredstvo, ki pod visokim pritiskom kroži med obema enotama. To delo opravlja kompresor na zunanji enoti klimatske naprave, ki je prav tako enota, ki jo je potrebno demontirati, ko se opravljajo dela na fasadi. Preden se prereže ali odklopi cevi klimatske naprave, je potrebno iz sistema odstraniti hladilno sredstvo, da le-to ne uide v prostor. To delo lahko opravi le usposobljeni tehnik, ki je pridobil certifikat za naravnavanje s toplogrednimi plini. Hladilno sredstvo se zajame v za to namenjen vsebnik v zunanji enoti ali pa ga tehnik prenese v primerno plinsko jeklenko za kasnejšo uporabo.

Ko je hladilno sredstvo odstranjeno iz klimatske naprave, je potrebno temeljito zatesniti priključke za plin in tekočino na zunanji in notranji enoti. Ker bo po namestitvi nove fasade naprave razdalja med obema enotama povečana za debelino izolacijskega materiala in drugega materiala, je potrebno obstoječe vode podaljšati ali povsem zamenjati z novo napeljavo. Prav tako se na tej točki demontira obstoječe nosilce, na katerih stoji zunanja enota klimatske naprave.

Na tej točki se mnogo investitorjev odloči, za takojšnjo namestitev nadomestnih nosilcev klimatske naprave. Ti nosilci imajo na spodnji strani daljše noge, ki omogočajo večjo oddaljenost klime od stene objekta. Prav tako se na tej točki namesti nova napeljava, ki vključuje nove ali podaljšane cevi za plin in tekočino, novo izvedbo napeljave kondenzne tekočine in novo ali podaljšano električno napeljavo. Vse cevi se zapečati, da se prepreči vdor vode v cevi.

Na pripravljen objekt se nato namesti fasada in opravijo vsa potrebna dela, ki povečajo energetsko izoliranost objekta. Pri inštalaciji mora biti gradbeno podjetje previdno, da ne poškoduje nosilcev in cevi, na katere se bo kasneje priključila klimatska naprava. Ko je delo opravljeno, vas ponovno obišče tehnik za klimatske naprave, ki klimatsko napravo pripravi na namestitev in poveže vse potrebne vode. Preostanek del je enak montaži klimatske naprave. Ko so cevi povezane in preizkušene, se v sistem ponovno načrpa hladilno sredstvo, tehnik potrdi, da sistem tesni in opravi se preizkus delovanja klimatske naprave. Klima je sedaj nameščena in pripravljena na delo.

Kaj torej storiti, ko menjate fasado? Najprej pokličite usposobljenega monterja klimatskih naprav in pridobite oceno stroška del. V sodelovanju z izvajalcem gradbenih in klimatskih del določite termin demontaže klime kot tudi dela, ki bodo takrat opravljena. Odločite se lahko, da se novi nosilci in inštalacija izvede ob demontaži ali kasneje. Demontirano klimatsko napravo spravite na suho, varovano mesto do zaključka gradbenih del. Po opravljenih gradbenih delih obvestite klima tehnika, ki bo nato izvedel ponovno montažo klimatske naprave in zagotovil, da naprava brezhibno deluje. Prav tako se opravi redno čiščenje in servis klimatske naprave, če le-ta ni bil opravljen v predhodnem letu.

Pri izbiri ponudnika demontaže klimatske naprave bodite pozorni na neusposobljene ali oportunistične izvajalce, ki ponudijo poceni demontažo klimatske naprave, delo pa izvedejo nestrokovno in ne poskrbijo za zajetje hladilnega sredstva. Takšni izvajalci bodo pogosto sami stopili v stik z vami in vam ponudili izjemno nizko ceno za opravljena dela. Težave nastanejo, ko je potrebno klimo ponovno montirati, saj je takšne ‘strokovnjake’ običajno težko priklicati na telefon in še težje prepričati, da opravijo delo, ki je bilo pogosto plačano vnaprej. Poleg tega se znajo pojaviti dodatni stroški, o katerih pri demontaži niste bili obveščeni in katere morate plačati, preden se montaža lahko začne. Upoštevajte tudi, da pooblaščeni montažerji klimatskih naprav neradi vgrajujejo klime, ki jih niso sami vgradili, saj je povsem mogoče, da zaradi nestrokovne demontaže kasneje pride do motenj in težav v delovanju klimatskih naprav, za katere bodo stranke najprej klicale zadnjega montažerja, ki je delal na napravi, čeprav so napake posledica nestrokovnih posegov v preteklosti.

Zato vam svetujemo, da za demontažo klimatske naprave uporabite usposobljenega tehnika, ki bo poskrbel za pravilno in strokovno opravljeno delo, vi pa boste lahko brez skrbi uživali v vseh prednostih, ki jih ponujajo klimatske naprave.

Delite to objavo
  , , , , , ,